Соларна зарядна станция пред столичния Интер Експо Център

На 9 юли 2012 г. от 11:00 ч. в София пред Интер Експо Център партньорът на Национална информационна платформа ЕЛЕКТРОМОБИЛИ Elektromobili.bgКонсорциум "Зелена Енергия" – откри втората фотоволтаична екостанция за зареждане на електромобили, изградена с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на глобалния екологичен фонд. На откриването са представители на Столична община, МОСВ, МРРБ, МИЕТ, АУЕР и финансиращата проекта организация – ПРООН.

Изпълнител на Фотоволтаична инсталация с модул за управление на енергийните потоци е също партньор на НИП Елекотромобили – компанията изградила първата общинска зарядна станция за зареждане на електромобили в България и първата фотоволтаична зарядна станция с странатаА1 Лимитед ЕООД.

Програмата за малки проекти работи в България в периода 2005-2012 г. и е съфинансирала 105 проекта с общ размер повече от 9 милиона щатски долара, от които частта на Програмата е 3.8 милиона щатски долара, а останалите средства са принос на самите бенефициенти. Програмата е насочена към опазване на биологичното разнообразие, намаляване на човешкото въздействие върху изменението на климата, опазване на земите от деградация, опазване на водите и предотвратяване на изпускането на устойчиви органични замърсители.

Зарядна Екостанция с Фотоволтаичен покрив за зареждане на електромобили

Зарядната Екостанция за Електромобили представлява автономна система за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС) в градска среда. С модерен дизайн в комбинация с иновативни решения за управление на енергийните потоци и контрол на заряда, станцията е пригодена за зареждане на електромобили, електрически скутери, електрически велосипеди и други ЕПС. Системата разполага с RFID управление и е снабдена с модул за отчитане на произведената и изразходвана енергия.

С тази нова модерна система, монтирана на удобно място на входа/изхода на София на Цариградско шосе, всеки собственик на електрически автомобил ще може да зареди колата си безплатно със слънчева енергия, преобразувана до електричество от фотоволтаичната система. По този начин електромобилът се превръща в абсолютно чисто превозно средство, защото при производството на електрическа енергия системата не отделя въглеродни емисии в атмосферата. Тази новаторска инициатива е поредната стъпка напред в развитие на електрическата мобилност в България. Станцията е регистрирана в Националния заряден локатор на Elektromobili.bg, част от най-голямата онлайн мрежа от зарядни станции, с над 16,000 обекта в световен мащаб.

Екипът на Elektromobili.bg има удоволствието да даде своя принос за проекта с изготвяне на графики за зарядния модул на станцията, както и за нейното популяризиране сред обществото. Ще бъдем на откриването – каним и вас!

За повече информация по проекта пишете до info@elektromobili.bg.