KIA Hypercharge Габрово

ул. Тотьо Бенев, 5300 Северна индустриална зона Габрово, България

Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


KIA Hypercharge Велико Търново

бул. Никола Габровски №76, 5002 Велико Търново, България

Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


Бизнес Център Тремол

ул. Толедо №6, 5000, Велико Търново, България

Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


KIA Hypercharge Сливен

бул. Бургаско шосе №57, 8806 Сливен, България

Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


KIA СИА КАР ЕООД

бул. Трети Март №56, 7000 Русе, България

Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


Община Исперих

център Исперих, Исперих 7400, Разград

Видове контакти

CEE 1-фазен
Брой: 1
Мощност: 3 кВт


А1 Еко – Фирма Тони Н77 Исперих

ул. Христо Смирненски 41, Исперих 7400, Разград

Видове контакти

CEE 1-фазен
Брой: 1
Мощност: 3 кВт

CEE 3-фазен
Брой: 1
Мощност: 11 кВт


А1 Еко – Офис Бонев Консулт, Шумен

ул. Цар Освободител 57, Шумен 9703

Видове контакти

CEE 1-фазен
Брой: 1
Мощност: 3 кВт


Гранд Хотел Шумен

ул. Оборище №1, 9700 Шумен

Видове контакти

БГ 3-фазен
Брой: 1
Мощност: 16 кВт