Видове контакти

Шуко
Брой: 1
Мощност: 3 кВт

CEE 3-фазен
Брой: 1
Мощност: 11 кВт


Видове контакти

CEE 3-фазен
Брой: 1
Мощност: 11 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 2
Мощност: 22 кВт


Видове контакти

Шуко
Брой: 1
Мощност: 3 кВт

CEE 1-фазен
Брой: 1
Мощност: 3 кВт

CEE 3-фазен
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


Видове контакти

Шуко
Брой: 5
Мощност: 3 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 7 кВт

CEE 3-фазен
Брой: 1
Мощност: 11 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт