Видове контакти

CHAdeMO
Брой: 1
Мощност: 50 кВт

CCS
Брой: 1
Мощност: 50 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 43 кВт

CHAdeMO
Брой: 1
Мощност: 50 кВт

CCS
Брой: 1
Мощност: 50 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 4 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 4 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 4 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 22 кВт

Шуко
Брой: 1
Мощност: 4 кВт


Видове контакти

Тип 2
Брой: 1
Мощност: 4 кВт